DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye Tech Visa Programı, teknoloji alanındaki kritik uzmanlığa sahip bireyler ve yenilikçi iş modelleri ile teknoloji odaklı girişimler için özel bir davet programıdır. Programa kabul edilen girişimciler, Türkiye'de şirket kurma süreçleriyle ilgili hizmetlerden faydalanma imkanına sahip olacaklardır. Bu hizmetler, şirket kurulumu, muhasebe/finans, vergi düzenlemeleri, ticaret hukuku ve istihdam hukuku gibi çeşitli danışmanlık hizmetlerini içerir. Ayrıca, girişimciler tarafından Türkiye'de kurulan şirketlerin tamamlayıcı ihtiyaçlarına kapsamlı destek sağlamak amacıyla, eğitim hizmetleri de sunulacaktır.

Girişimcilere sunulacak danışmanlık hizmetleri şu şekildedir:

C1
2

Şirket Kuruluşu Danışmanlığı

 • Girişimcilerin yerel yasal gereksinimlere uygun olarak şirketlerini kurmalarına rehberlik edilmesi
 • Şirket tipi seçimi, isim seçimi, hisse dağılımı, ve yerel yasal düzenlemelere uygun olarak ilgili belgelerin düzenlenmesi

Muhasebe, Finans ve Vergi Danışmanlığı 

 • Muhasebe sistemi kurulumu ve uygun muhasebe yazılımının seçimi konusunda destek sağlanması
 • Gelir-gider hesaplarının düzenlenmesi, finansal raporların oluşturulması ve şirketin finansal sağlığının sürekli takip edilmesi
 • Yatırım planlaması, bütçeleme ve nakit akış yönetimi konularında danışmanlık verilmesi
 • Yerel vergi yasaları ve düzenlemeleri hakkında derinlemesine bilgilendirme sağlanması
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanması, vergi ödemelerinin zamanında yapılması ve vergi indirimleri veya teşviklerin takibi konusunda rehberlik edilmesi
 • Vergi planlaması ve optimizasyonu konularında destek sağlanması
C3
C4

Hukuki Danışmanlık

 • Şirketler arası sözleşmelerin hazırlanması, incelemesi ve müzakerelerde destek sağlanması
 • Fikri mülkiyet hakları, patentler, telif hakları ve ticari sırların korunması konularında danışmanlık sağlanması
 • Tüketici koruma yasaları ve düzenlemeleri ile uyum sağlama çalışmalarının yürütülmesi
 • Çalışanların hakları, iş sözleşmeleri, ücret düzenlemeleri ve işçi işe alımı süreçleri hakkında rehberlik edilmesi
 • Çalışma hukuku ihlalleri ve sorunlarının çözümünde yardımcı olunması

Devlet Destekleri ve Teşvikleri Danışmanlığı

 • Türkiye Tech Visa Programı kapsamında kabul alan girişimlere Türkiye’de bulunan devlet destekleri, teşvikler ve hibe programları hakkında bireysel veya toplu olarak detaylı bilgilendirme sağlanması
 • Program kapsamında kabul alan tüm girişimlerin, proje ve faaliyetlerine uygun olan devlet teşvikleri ve destek programlarına yönlendirilmesi
C5