TEKNOPARKLAR

türkçe foto

Bugünün hızla değişen teknoloji dünyasında Türkiye, yenilikçi projeleri ve girişimcileri destekleyen, teknolojinin kalbi olarak hizmet veren teknoparklarıyla öne çıkmaktadır. Bu teknoparklar, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olup ve bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri desteklemektedir.
Türkiye Tech Visa programı, teknoparklarla iş birliği yaparak küresel yetenekleri Türkiye'nin teknolojik ekosistemine entegre etmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye Tech Visa Programı kapsamında teknoparklarla yapılan iş birliği anlaşmalarıyla girişimciler şu fırsatlara erişim sağlayacaktır:

  • Ücretsiz Ofis Alanı,
  • Eğitim Fırsatları (İş Modeli, İş Geliştirme, Müşteri Analizi, Girişimler İçin Temel Finans Bilgisi vb.),
  • Danışmanlık Hizmetleri,
  • Yurt içi ve Yurt dışı Etkinliklere Katılım,
  • İnkübasyon ve Hızlandırma Programlarına Katılım,
  • Destek Programlarından Faydalanma Hizmetleri,
  • Proje Yönetimi Hizmetleri,
  • Araştırma Merkezlerinden Yararlanma.

Türkiye Tech Visa Programı kapsamında iş birliği yapılan teknoparklar şunlardır:

Antalya TeknokentAntalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş

https://www.antalyateknokent.com.tr/tr

image a6543b9c70ec

Antalya Teknokent, Ar-Ge odaklı gelişmiş teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, 2018 yılında Antalya Teknokent tarafından kurulmuştur. Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, 800 m²'lik bir alanda 80 kişiye kadar hizmet sunma kapasitesine sahiptir. Merkez, bir prototip laboratuvarı, ortak etkinlik sahnesi, 2 seminer salonu, toplantı odaları ile 7/24 sınırsız hizmet sunan bir yapıya sahiptir.

Antalya Teknokent, vizyonu ve misyonuyla Türkiye'nin en iyi teknoparkları arasında farklı bir konumda olabilmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Antalya Teknokent'teki şirketlerin %48’i yazılım, %16’sı bilişim, %9’u elektrik elektronik yazılımı, %6 tarım, %6 sağlık, %5 biyoteknoloji, %4 mühendislik, %2 kimya, %2 havacılık ve savunma, %2 gıda alanlarında faaliyet göstermektedir.
Antalya Teknokent'in faaliyetlerinden bazı örnekler şu şekildedir:

Bitki Islahı Proje Pazarı:
Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP), her yıl Antalya'da düzenlenmektedir ve Türkiye'nin ulusal çapta en büyük tarım fuarıdır. Türkiye'deki bitki ıslahının gelişimi için önemli olan projeler etkinliğe dahil edilmektedir. Bu etkinlik, ıslah ve projeye dayalı uzun vadeli iş birliklerinin oluşturulması ve tarım sektörünün yüksek katma değerle üretim yapabilmesi için şirketler ve girişimciler için oldukça önemlidir. Bitki Islahı Proje Pazarı, tarımsal alanlarda çalışan girişimcileri ve şirketleri aynı ekosistem altında bir araya getirerek tarımsal alanlarda güçlü bir iş birliği sağlamayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı (SustainCARE):
Yüksek benzersizlik ve ihracat potansiyeline dayalı olarak CARETTA Ön Kuluçka girişimleri arasından seçilen firmalar, "Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme" olan "SustainCARE" programına dahil edilmektedir. Bu programda, firmalar "Sürdürülebilir" bir iş modeli tasarlamak için uzmanlaşmış bir programa tabi tutulurlar. Program boyunca katılımcılara, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanmış eğitim ve mentorluk hizmeti sunulmaktadır.

Ticarileşme Hızlandırma Programı (BusinessCARE):
BusinessCARE, teknik girişimcileri, iş planına, prototipe ve iş fikirlerine yatırım almış olanları teknik, idari ve organizasyonel yönlerden pazara hazır hale getirmek amacıyla düzenlenen bir hızlandırma programıdır. Programdaki katılımcılar, geliştirdikleri veya geliştirmekte oldukları ürünler için derinlemesine pazar, hedef kitle, teknoloji, rakip ve patent analizleri yapmaktadır. Bu bilgiler temel alınarak ürünün ekonomik değeri belirlenmekte ve girişimcilerin hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla görüşmeleri sağlanmaktadır.

Yaratıcı ve Yenilikçi İş Fikri Geliştirme Programı (IdeaCARE):
Henüz Start-Up'nı ya da Spin-Off'unu kurmamış başlangıç aşamasındaki iş fikri sahibi girişimci adaylarının ülke öncelikleri ve stratejilerine uygun olarak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sunacak temel uygulamalı eğitimlerden ve mentorluk hizmetlerinden yararlanmaları amaçlanmıştır. IdeaCARE Hızlandırma programından mezun olmuş girişimci adayları programın akışında belirtilen Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı SustainCARE ve Ticarileşme Hızlandırma Programı BusinessCARE Programlarına geçiş sağlamakla birlikte iş fikrinin mahiyeti ve başvuru koşullarını sağladıkları takdirde BİGG AKDENİZ Programına geçiş ya da Antalya Teknokent bünyesinde yürütülen diğer hızlandırma programlarından ve Antalya Teknokent Caretta Ön Kuluçka imkanlarından ücretsiz yararlanabilmektedirler.

TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu “BİGG AKDENİZ” Programı (BİGG):
Antalya Teknokent TÜBİTAK adına ilk aşama değerlendirici kuruluş olarak BİGG AKDENİZ Uygulayıcı Kuruluş projesini yürütmektedir. Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Program 2018’den bu yana devam etmektedir.

Avrupa Birliği İşletmeler Ağı COSME Projesi (COSME):
Antalya Teknokent 2014'ten bu yana Avrupa İşletmeler Ağı - COSME projesi kapsamında, WEST-MED konsorsiyumu olarak Avrupa Birliği projesi yürütmekte ve KOBİ ölçeğindeki firmaların küresel pazarda yer alması için mentorluk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek, yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği komisyonu tarafından desteklenen projede, Antalya Teknokent Batı Akdeniz konsorsiyumunun dört ortağından birisidir. Diğer ortaklar; Antalya KOSGEB Hizmet Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

Akdeniz Bilişim Zirvesi:

Akdeniz Bilişim Zirvesi, bilişim sektöründeki öğrencilerden akademisyenlere, bilişim kuruluşlarından profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinliktir. 2023 yılında 7'ncisi düzenlenen zirve, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en büyük bilişim zirvelerinden biri olup Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına "Teknoloji ve Bilişim Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, son teknolojik gelişmeleri, sektörün geleceği hakkında öngörüler ve bilişim dünyasındaki yeni trendler hakkında bilgi edinmişlerdir. Akdeniz Bilişim Zirvesi, bilişim sektöründe olanlar için bilgi paylaşımının yanı sıra ilham ve iş birliği ortamı sunan önemli bir etkinlik olmayı hedeflemektedir.

image 35603de90430

Bilişim VadisiBilişim Vadisi Teknopark A.Ş.

https://bilisimvadisi.com.tr/

image b1312d7442bc
image b1312d7442bc
image d1c37f129c6e
image d1c37f129c6e
image 8706bae6bfb7
image 8706bae6bfb7
image 113bc524b434
image 113bc524b434

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine önemli katkılar sunmayı hedefleyen bir teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi; bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Bu platform bünyesinde her birinin kendine has kümelenmeleri bulunan Mobilite, Bağlantı Teknolojileri, Siber Güvenlik, Tasarım Teknolojileri, Akıllı Şehirler ve Oyun Geliştirme Teknolojileri kategorilerinde ekosistemi güçlendirecek çalışmalar yürütülmektedir.

İlk fikri temelleri 2011 yılında atılan ve 2015 yılında fiziki olarak inşa edilmeye başlanan Bilişim Vadisi, 2019 yılında faaliyete geçmiş ve 2021 yılı itibariyle Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi haline gelmiştir.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirmek için önemli bir rol üstlenen Bilişim Vadisi, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Bilişim Vadisi, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görmektedir.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Bilişim Vadisi, Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Merkezine Kocaeli’yi alarak İstanbul ve İzmir kampüslerini Mega Teknoloji Koridoru ağına dahil eden Bilişim Vadisi, uluslararası ilk adımını da Bakü’ye atarak büyümesini sürdürmektedir.

Bilişim Vadisi’nde mobilite başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, enerji, tasarım ve oyun sektörlerinde çalışan 600’ü aşkın firma bulunmaktadır.

Bilişim Vadisi kurulduğu günden itibaren;
• 1000’i aşkın girişim başvurusu almış;
• 632 devam eden proje,
• 384 tamamlanmış proje,
• 600’den fazla firmaya da ev sahipliği yapmaktadır.

Bilişim Vadisi’nde 8000’e yakın personel Ar-Ge projelerinde faaliyet göstermektedir.

Bilişim Vadisi’nde ön plana çıkan özelliklerden biri de ortaya konulan ekosistem vizyonudur. Bilişim Vadisi’nin odak noktalarından biri olan “bağlantı” Bilişim Vadisi’nin kendi ekosisteminde gerçekleşmektedir. Mega-Teknoloji Koridoru vizyonunun merkezinde yer alan Bilişim Vadisi, duvarsız ekosistem modelini benimseyerek ülkemizin girişimci ekosisteminde bulut sistemini uygulamaktadır. Bu sistem dahilinde Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan firmalar ve girişimler arasında know-how aktarımı, kolektif stratejiler ve kümelenme merkezleri oluşturulmaktadır. Bilişim Vadisi, girişimlere sağlanan fiziksel imkânlar dışında onların ticarileşmesinin her safhasında da yanlarında yer almaktadır.

Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi’nde mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik gibi sivil teknolojiler alanında faaliyet gösteren ön kuluçka ve kuluçka girişimlerine ev sahipliği yapılmaktadır. İş fikrinden ticarileşme faaliyetlerine kadar tüm süreçlerinde teknoloji girişimlerinin hedeflerine ulaşması desteklenmektedir. Modern çalışma alanlarının yanı sıra girişimcileri temel ve ileri düzeyde eğitimlerle destekleyen Merkez, sadece fiziki alan imkânı ile değil birlikte çalıştığı kurumlar ile oluşturduğu Matruşka Modeli ile de girişimciler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. “Kuluçka Motivasyonu” olarak adlandırılan bu model ile tüm girişimciler profesyonel çalışmalarında edindikleri tecrübeleri ekosistem içerisindeki tüm paydaşlar ile paylaşma imkânı bulmaktadır.

Kuluçka İşletme Merkezi üyesi olmaya hak kazanan girişimciler; açık ve kapalı ofis imkanları, teknoloji hazırlık seviyelerine göre özel eğitimler, finansal ve hukuki danışmanlık, patent danışma desteği, Ar-Ge muafiyet desteği, mentörlük ve teknik mentörlük fırsatlarına kolay bir şekilde erişebilmektedir.
Kuluçka İşletme Merkezi’nin en önemli çalışmalarından bir diğeri de Hızlandırıcı ve Demoday Programları’dır. Bu program kapsamında Bilişim Vadisi girişim ekosistemine dahil olmak isteyen girişimciler, diğer partner firmalarla iş birliği imkanına sahip olmakta ve mevcut projeleri içindeki çalışmalarını ilerletebilmek adına kendi girişimcilerini seçebilmektedir.

Bilişim Vadisi, girişimcilere ihtiyaç duydukları finansal destekleri de sunmaktadır. Bu anlamda iki yatırım fonu hayata geçirilmiştir. Bunlardan ilki Bilişim Vadisi, Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve KOSGEB ortaklığında kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’dur. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, fikir aşamasını geçen, pazarda kendine yer bulan girişimlere yatırım yapma stratejisiyle kurulmuştur. 100 milyon TL başlangıç sermayesiyle hayata geçirilen fon, bugün 500 milyon TL’yi aşmıştır. Fon kapsamında 2000’den fazla girişim incelenmiş, 36 girişime de yatırım yapılmıştır.

Henüz tohum aşamasında olan girişimlere can suyu olabilecek 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ise 2022 yılı sonunda Arz Portföy ortaklığında faaliyete geçirilmiştir. 4. GSYF kapsamında bugüne kadar 80’e yakın girişim değerlendirilmiş, 6 girişime de yatırım yapılmıştır. 2027 yılı sonuna kadar 250 girişime yatırım yapılması hedeflenmektedir.

Bilkent Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş

 https://www.cyberpark.com.tr/

bikent

Bilkent CYBERPARK, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş olup; Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi teknoparkıdır. Bilkent CYBERPARK, çeşitli sektörlerde alanında lider 300’ün üzerinde teknoloji firması, 5 Araştırma Merkezi ve 5000’in üzerinde Ar-Ge personeli ile teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Bilkent CYBERPARK, yüksek nitelikli ofis hizmetlerine ek olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda ödüllendirilmiş programları ile bünyesinde bulunan firmalarının ihtiyaçlarına yönelik gelişme ve iş birliği faaliyetleri ile sürekli güçlenme fırsatları sunmaktadır. Her yıl T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde 2022 yılında en başarılı teknopark seçilerek Türkiye 1.si olmuştur.

Bu misyonun bir parçası olarak, Bilkent CYBERPARK, şirketlere ve kuluçka firmalarına sürekli olarak büyüme fırsatları sunarak sadece hedef ülkelerde varlığını sürdürmek için değil aynı zamanda firmalar için potansiyel iş fırsatları belirlemek amacıyla ortaklıklar oluşturmaktadır.

Bilkent Cyberpark’ta hem ulusal hem uluslararası düzeyde girişimciler için çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Programlar şu şekildedir:

egdp

GİRİŞİMCİ DANIŞMANLIK PROGRAMI / e-GDP
Girişimci Danışmanlık Programı (GDP), ii fikri bulunan girişimci adaylarıyla bire bir görüşmeler yapılarak potansiyel destek mekanizmalarına yönlendirildiği ve teknopark süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldığı ön kuluçka programlarından biridir.

HACKATHON / IDEATHON
Bilkent CYBERPARK’ın ulusal ve uluslararası sektör oyuncularıyla birlikte belirlediği bir tema üzerinde girişimci adaylarının 24-48 saat boyunca kod yazdığı, fikir ürettiği ve projelerinin konunun uzmanı olan jüri heyeti tarafından değerlendirildiği girişimcilik yarışmalarıdır.

mentrum bnmle

MENTORUM BENİMLE
En az ön prototip aşamasında olan teknoloji tabanlı girişimcilere sektör uzmanları tarafından sunulan ücretsiz ve çevrim içi mentorluk hizmetidir.

cyber cult

CYBERCULTURE
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hayata geçirilen 18-29 yaş aralığındaki gençlerin dijital kültürel fikirlerine ve girişimlerine destek olan ön kuluçka programıdır.

bigg

CYBERPARK BİGG MARKA
TÜBITAK 1512 BIGG Programının Uygulayıcı Kurulusu olarak yürütülen ön kuluçka programıdır. Girişimci adaylarının teknoloji tabanlı is fikirlerini başarılı is planlarına çevirip TÜBITAK yatırım desteğiyle şirketleşebilmeleri için düzenlenen iş planı yazma kampıdır.

zirve

ANKARA START-UP ZİRVESİ
Mobil ve web tabanlı girişimcilerin, yatırımcılar ve sektör lideri firma temsilcilerine yaptıkları sunumları ile yarıştığı etkinliktir.

get in the

GET IN THE RING CYBERPARK
Girişimcilerin is fikirleri ile gerçek bir ringde mücadele ettiği ve ring birincisinin globalde hızlandırıcı programa katılma fırsatı kazandığı uluslararası yarışmadır.

dopin

DOPING INVEST CAMP
Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları ile Ankara girişimcilerini bir araya getiren çevrim içi ve fiziksel bire bir görüşmelerin yapıldığı programdır.

cyber 1e1

CYBER 1E1
Teknoloji firmalarının kurumsal partnerlerle bir araya gelerek bire bir is birliği görüşmeleri gerçekleştirdikleri programdır.

xl

DOPING XL
Erken aşama firmaların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş iş, ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik iyileştirmeler ile ticarileşmeyi hedefleyenler içi Avrupa odaklı hızlandırıcı programdır.

uttp

UTTP
Bilkent CYBERPARK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliği ile gerçekleştirilen ülkemizin ilk ve tek uygulamalı teknoloji transferi eğitim programıdır.
Erken aşama firmaların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş is, ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik iyileştirmeler ile ticarileşmeyi hedefleyenler için Avrupa odaklı hızlandırıcıdır.

camp

CyBr BUSINESS CAMP
Büyük ölçekli ve start-up şirketlerin ihracatı artırması, iş birliğini geliştirmesi ve uluslararasılaşması için İngiltere'de kurgulanan hızlandırma programıdır.

CAP

CYBERPARK HIZLANDIRICI PROGRAMI (CAP)
Bilkent CYBERPARK ve Amerika’dan çeşitli merkezlerle kurulmuş iş birlikleriyle, prototip aşamasını geçmiş ve hedef pazarı Amerika olan firmalara yönelik hazırlanmış hızlandırma programıdır.

ıct

BİL-TEL Kümesi
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile şirketlerin ihracat kapasitelerini artırarak global pazara açılmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında kurulan BİL-TEL kümesi kapsamında eğitimler, danışmanlık, uluslararası pazarlama ve alım heyetleri faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Erciyes Teknopark.Erciyes Teknopark A.Ş.

https://erciyesteknopark.com/

erciyes 1

Erciyes Teknopark 2007 yılında faaliyete geçen bir teknoloji geliştirme bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan Kayseri'de yer alan Erciyes Teknopark, 70'ten fazlası akademisyenler tarafından kurulan bölgesel spin-off şirketler olmak üzere 270'in üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapmaktadır.

Bölgede, nitelikli insan kaynağı sağlayan başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere dört farklı üniversite tarafından sağlanmaktadır. Bölgede yaklaşık 2000 Ar-Ge personeli bulunmaktadır. Bölgedeki üniversitelerde yazılım, mühendislik, tıp, eczacılık ve tarım gibi alanlarda uzmanlaşmış 3000'den fazla akademisyen ve 70.000'in üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca bölgede genetik, kök hücre, aşı, ilaç ve nanoteknoloji alanlarına odaklanan araştırma merkezleri bulunmaktadır.

Erciyes Teknopark TGB-1 bölgesi yaklaşık 120.000 m2 açık alan ve 37.500 m2 kapalı alana sahiptir. Bölgede büyük ölçekli Ar-Ge çalışmaları için beş ofis binası ve bir hangar bulunmaktadır.

Erciyes Teknopark ofislerinde ısıtma, klima, yüksek hızlı internet, yedek internet ve uydu yayıncılığı gibi çeşitli altyapılar hazır olarak sağlanmaktadır. Bu ofis alanları genellikle yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri, tasarım ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren şirketler tarafından tercih edilmektedir.
Hangar ofis alanları dışarıya doğrudan erişim sağlar ve biyoteknoloji, robotik, mekatronik, batarya, kimya, malzeme ve ilgili alanlardaki şirketler tarafından tercih edilmektedir. Bu alanlarda ayrıca bazı şirketlerin kurduğu temiz odalar bulunmaktadır.

Erciyes Teknopark’ta, devlet tarafından sağlanan birçok vergi indirimleri ve teşvikler bulunmaktadır. Ayrıca, Erciyes Teknopark'taki kira ücretleri oldukça rekabetçi düzeydedir.

Erciyes Teknopark, şehir merkezinde ve Erciyes Üniversitesi kampüsünün yanında yer almaktadır. Bölgeye tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca erişilebilmekte ve bölgede çok sayıda ücretsiz otopark yeri bulunmaktadır.

Erciyes Teknopark içerisinde iki restoran ve bir kafe bulunmaktadır. Ayrıca, bölgenin 1 km yarıçapı içinde çok sayıda restoran ve kafe bulunmaktadır. Bölgede çeşitli büyüklüklerde altı toplantı odası ve bir konferans salonu da bölgedeki firmalara hizmet vermektedir. Ayrıca, bölge içerisinde 3000'den fazla ağaç ve 30.000 m2'den fazla yeşil alan bulunmaktadır.

erciyes 2.jpg

Erciyes Teknopark, TGB-2 bölgesinin master planını tamamlanmış ve inşaat çalışmaları başlamıştır. Çok sayıda müstakil ofis alanının yer aldığı bu bölgenin 2024 yılı yaz aylarında hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır.

Erciyes Teknopark Ek Hizmetleri
Erciyes Teknopark, SERA adı verilen büyük bir kuluçka merkezi de dahil olmak üzere birçok ek hizmet sunmaktadır. Sera Kuluçka Merkezi, girişimcilik hizmetleri ve mentorluk desteğinin yanı sıra girişimci adaylarına hazır ve ücretsiz ofis alanları sağlamaktadır.

Erciyes Teknopark tarafından bir melek yatırım ağı kurulmuştur. Ağda 150'den fazla melek yatırımcı bulunmaktadır. Düzenli olarak yatırım günleri düzenlenmektedir. Bölgedeki birçok startup yatırım alması sağlanmıştır.

Erciyes Teknopark, teknoloji transfer ofisi hizmetleri de sunmakta ve bölgedeki şirketlere fikri mülkiyet hakları konusunda ücretsiz danışmanlık sağlamaktadır. Bunlarla birlikte şirketler ve üniversiteler arasındaki ortak Ar-Ge projeleri için aracılık hizmetleri de sunulmaktadır.

Erciyes Teknopark, Avrupa İşletmeler Ağı'nın (EEN) bir ortağıdır. Erciyes Teknopark, 64 ülkede faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla şirketlerin yeni ticari ve teknik ortaklara erişim sürecini de hızlandırmaktadır.

Erciyes Teknopark bunlarla birlikte bölgeye hizmet veren hızlı prototipleme atölyesi, oyun stüdyosu, kayıt stüdyosu ve akıllı sınıfları ile de bölgeye hizmet vermektedir.

Gaziantep Teknopark Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş.

https://www.gaziantepteknopark.com.tr/

antep

Gaziantep Teknopark, Ekim 2008'de faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesi alanlarında başarılı girişimlerin ticarileştirilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Bölgedeki teknoloji şirketleri için akademik bilgiyi aydınlatmayı hedeflemektedir.

163 dönümlük arazi üzerinde Gaziantep Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Gaziantep Teknopark, 3000 m²'lik A Blok ve 1250 m²'lik B Blok'tan oluşmaktadır. Yazılım, Bilgi Teknolojisi, Tasarım, Danışmanlık, Biyoteknoloji, Gıda, Makine, Tekstil, Çevre Teknolojileri, Farmakoloji, Tıbbi Teknolojiler, Kalibrasyon, Elektrik-Elektronik ve Enerji gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Tamamlanmış ve faal durumdaki Teknoloji Transfer Merkezi, laboratuvar ve ofis ortamlarıyla donatılmış olan C Blok ve D Blok ile Gaziantep Teknopark'ın altyapısını güçlendirmektedir. 2016'nın ortalarında tamamlanan nanoteknoloji ve mekatronik laboratuvarları, bölgesel rekabeti artırarak AR-GE ve inovasyon yatırımcılarının gelişimine katkı sağlamaktadır.

Gaziantep Teknopark bünyesinde 188 teknoloji firması faaliyet göstermektedir. Firmaların %90’ı yazılım firmalarından oluşmaktadır. Firmaların yıllık cirosu üç yılda tam 70 kat artarak 200 milyon dolara ulaşmıştır. Firmalar yaklaşık 20 milyon dolar ihracat yapmaktadırlar. Firmaların bünyesinde 183’ü kadın olmak üzere 863 Ar-Ge mühendisi çalışmaktadır.

Gaziantep Teknopark'ın yürüttüğü programlar ve projelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

ENHANCER: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından koordine edilen sürdürülebilir girişimcilik kapasite geliştirme projesidir. Proje, bölgede iş fikirleri olan Suriyeli ve Türk girişimcilerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Hedef, Gaziantep Teknopark'ın Araştırma ve Teknolojik Altyapısı içinde çeşitli eğitim programları aracılığıyla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine destek olarak bölgede istihdam ve rekabetçiliğin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Programın amacı, teknopark şirketlerinin hizmetlerini Türk ve Suriyeli girişimcilerin kullanımına uyarlama ve inovatif girişimlerin ve start-up şirketlerin gelişimini teşvik etmektir.

Katar Kalkınma Fonu - SPARK Yenilikçi ve Teknolojik Girişimcilere Yönelik Sermaye Desteği Programı: Program, Gaziantep Teknopark tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan Hibrit Girişim Desteği projesidir. Proje kapsamında, Türk ve Suriyeli girişimcileri içeren toplam 75 iş fikri başvurusu alınmıştır. Bu başvurular arasında, toplamda 16 başarılı girişimci (9 Suriyeli - 7 Türk), şirket kuruluş prosedürlerini tamamlamış ve Gaziantep Kuluçka Merkezi'nde faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında sağlanan destekler şunlardır:
• Şirket kuruluş desteği
• Personel maaşı desteği
• Kiralama ve genel gider desteği
• İş geliştirme desteği
• Globalleşme desteği
• Hükümet teşvikleri için %100 hibrit destek

Gaziantep Teknopark, kuluçka hizmetleri için maksimum 36 aylık bir süre sağlamaktadır. Bu süre zarfında firmalar; eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri almaktadır.

HİSER Projesi: Gaziantep Teknopark'tan 19 girişimci, HİSER Projesi'nin ihracat geliştirme programından faydalanma hakkı kazanmıştır.
Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark iş birliği ile, yazılım sektöründeki belirlenen şirketler kümesi için ihtiyaç analizi oluşturmak amacıyla ilgili danışmanlık firmalarından hizmetler alınmaktadır. Şirketlerin rekabet gücünü etkileyen eksiklikleri belirlemenin yanı sıra, bu eksikliklere yönelik faaliyetler yürütülerek bunların düzeltilmesi amaçlanmaktadır.
‘Gaziantep Yazılım ve Bilgi Kümesi’ HİSER Projesi, Gaziantep'teki yazılım şirketlerinin rekabet düzeyini artırmayı ve böylece Türkiye'nin yazılım ihracatını desteklemeyi hedeflemektedir. Proje, yüksek katma değerli ürünleri ihraç etmeye odaklandığından, 2023 için Türkiye'nin büyüme hedeflerine önemli katkılarda bulunması beklenmektedir. Projenin tamamlanmasını takiben hedeflenen amaçlar arasında, ihracat yapmayan firmaların ihracata başlamasını kolaylaştırmak, en az üç yıl içinde ihracat yapan firmaların ihracat değerini en az %10 artırmak, dış ticaret departmanlarının kurulmasına yardımcı olmak, yeni pazarların keşfini kolaylaştırmak ve pazar çeşitliliğine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Yıldız TeknoparkYıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.

https://www.yildizteknopark.com.tr/

yıldız 1

YTÜ Yıldız Teknopark, 2009 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde faaliyete geçmiştir ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda büyümeye devam etmektedir. 2014 yılının sonlarında faaliyete geçen 23,500 m2'lik İkitelli kampüsüyle birlikte YTÜ Yıldız Teknopark, 148,000 m2'lik bir Ar-Ge ofisi alanında hizmet vermektedir.
YTÜ Yıldız Teknopark, Türkiye’nin 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken bir yandan da üniversite-sanayi iş birliğinde sürdürülebilirliği sağlamak, ileri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olmak için çalışmalarına devam etmektedir. Yapay zekâ ve yazılım alanın yanı sıra telekomünikasyon, elektronik, ilaç, kimya, havacılık, sağlık, gıda, enerji, savunma sanayi, inşaat ve gıda gibi birçok sektörde çalışmalarını yürüten YTÜ Yıldız Teknopark; 700+ Ar-Ge ve kuluçka firması ve 14 binden fazla nitelikli Ar-Ge ve yazılım personeliyle ekosisteme hizmet vermektedir.
YTÜ Yıldız Teknopark, 2025 Vizyonu doğrultusunda, dünya genelinde birçok bölgede bulunan Teknoloji, Kuluçka ve Pazarlama Ofisleri ile bölgesel liderliği hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hayata geçirerek, küresel rekabetin önemli bir oyuncusu olmayı amaçlamaktadır.

YTÜ YILDIZ TEKNOPARK, KURDUĞU KÜRESEL AĞI İLE BU TOPRAKLARDAN KÜRESEL MARKALAR YARATIYOR

YTÜ Yıldız Teknopark yakın gelecekte, 6 ülkede ve 7 ofiste faaliyet gösterecektir. YTÜ Yıldız Teknopark, Dubai ve Taşkent'in ardından Londra, Amsterdam, Berlin ve Chicago'da teknoloji şirketlerine pazar ve mentorluk hizmetleri sunarak, yerel ekosistemlere girişini kolaylaştırmaktadır.

YTÜ Yıldız Teknopark, sadece dünya genelindeki tüm ofislerinde entegre bir ağ kurmakla kalmayıp küresel fonlara erişim sağlamaktadır. Hizmetleri ile teknoloji şirketlerinin yerel ekosistemlere girişini kolaylaştırmayı ve inovasyon ve iş birliği için sorunsuz bir küresel ağ oluşturmayı amaçlamaktadır.

YTÜ Yıldız Teknopark'ta, girişimciler için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenmektedir. YTÜ Yıldız Teknopark’ın uluslararası düzeyde iş yapan markalardan bazıları şu şekildedir:

yıldız 2

YTÜ Innovation Hub, akademik ve teknik ekipleri bir araya getirerek yüksek teknoloji ürünlerini girişimciler için ticari çıktılara dönüştüğü merkezdir ve güçlü bir sinerji yarattığı adrestir.

Mobilite ve Otonom Araç kümeleme çalışmalarının yürütüldüğü YTU Innovation Hub’da yüksek katma değerli AR-GE iş birlikleri kurulmaktadır. Küresel standartlara uygun yapısıyla ürünleri küresel pazara tanıtmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

YTÜ Innovation Hub, robotik otomasyon, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, metaverse, mobilite, otonom araçlar ve enerji alanlarında yenilikçi projelere odaklanmıştır.

YTÜ Innovation Hub, sağlam altyapısı ile birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılım konusunda aracı olmaktadır.Girişimcilerin, TEKNOFEST gibi ulusal teknoloji hareketi yarışmaları ile Amerika'da düzenlenen FRC, FLL ve WRO robot yarışmalarına katılmalarına yardımcı olmaktadır.

yıldız 3

YTÜ Startup House, teknoloji, AR-GE ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yenilikçi ve rekabetçi bir ortam sunmaktadır. Yaşamın her alanına dokunan teknoloji odaklı fikirlerle geleceği yeniden hayal eden YTÜ Startup House, teknolojik iş fikirlerine sahip bir girişim portföyünü seçer, yetiştirir ve etkili bir şekilde yönetir, büyümelerine ve küresel genişlemelerine olanak tanır.

YTÜ Startup House, sadece erken aşama bir girişim fonu aracılığıyla sermaye erişimini kolaylaştırmakla kalmayıp uluslararası ofisleri ile ihracata odaklanan hizmetler geliştirerek girişimcilerin ihracat kapasitelerini artıran hızlandırıcıları düzenlemektedir. YTÜ Startup House, Yıldız Akademik Kuluçka, Ön Kuluçka ve Kuluçka Programları gibi programlar aracılığıyla çeşitli profillere sahip girişimcilere ve erken aşama startup'lara destek sağlamaktadır.

YTÜ Startup House, sadece girişimcileri değil, aynı zamanda akademisyenleri, yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir araya getiren güçlü bir köprü olarak hizmet vermektedir. Girişimcilerin başvurabileceği programlara kolayca erişebildiği, aynı çatı altında yaşamı farklı perspektiflerden gören mentorlarla eşleşebildiği bir platform sunmakta ve dinamik bir ekosistem oluşturmaktadır.